طریقت افلاطونی از کالی‌پولیس تا ماگنسیا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه غرب، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)

چکیده

دو محاوره جمهور و نوامیس در میان محاورات افلاطون نه تنها طولانی‌ترین بلکه مهم‌ترین نیز هستند. افلاطون در این دو محاوره بنای دو شهر به نام‌های کالی‌پولیس و ماگنسیا را طراحی می‌کند و موضوع مطرح در مقاله حاضر این است که او چه راه و مسیری را برای پی‌ریختن این دو شهر می‌پیماید. واژه راه اصطلاح اساسی در این موضوع است با توجه به کاربرد استعاره‌ای آن در ادبیات و تفکر یونانی به خصوص در نزد پارمنیدس و هراکلیتوس که تاثیر اساسی در شکل‌گیری اندیشه و فلسفه افلاطون داشتند. راه‌های حقیقت و گمان در شعر پارمنیدس و راه‌های بالا و پایین در قطعات هراکلیتوسی به خوبی بر این کاربرد دلالت دارند که در تمثیل غار افلاطون به صورت راه‌های بالا و صعودی به سمت حقیقت و پایین و نزولی به سمت غار گمان و توهم بیان می‌شوند. راه بالا و صعودی در ابتدای محاوره هم‌نوشی پیش پای آپولودوروس گذاشته می‌شود تا از محله‌اش در فالروم به آتن بالا بیاید و بعد دیوتیما در اوج تعلیمات خود راه صعودی  را برای دیدار زیبایی به سقراط نشان می‌دهد. با توجه به این دو مسیر، سقراط افلاطونی در جمهور مسیر نزولی را برای ساختن کالی‌پولیس طی می‌کند تا با آمدن به پایین و در خانه‌ای از رهبران دموکراسی آتن، آنها را از توهمات سایه‌ای نجات داده و به سمت کالی‌پولیس هدایت کند. مسیر افلاطون در نوامیس برعکس جمهور است و به جای سقراط، این بیگانه‌ آتنی است که با دو همراه خود مسیر صعودی از شهر کنوسوس به سمت غار و معبد زئوس در بالای کوه آیدا را می‌پیماید و در هر قسمت از این مسیر زیارتی برای دیدار حقیقت است که بخشی از ماگنسیا ساخته می‌شود. مسیر بیگانه آتنی در نوامیس  به این صورت بر خلاف سقراط در جمهور است و برخلاف کالی‌پولیس، فیلسوف-پادشاه و حکومت مطلقش جایی در ماگنسیا ندارد.

کلیدواژه‌ها


Bloom Allen, 1968, The Republic of Plato, Basic Books.

Clay Diskin, 1993, Plato’s Magnesia, in the “Nomodeiktes: Greek Studies in Honor of Martin Ostwald” edit. by Ralph M. Rosen & Joseph Farrell, The University of Michigan Press.

Diels Herman & Krantz Walther, 1960, Die Fragmente Vorsokratiker, Weidannsche Verlagsbucghandlung.

Gilead Amihud, 1994, The Platonic Odyssey: A Philosophical-literary Inquiry Into the Phaedo, Editions Rodopi.

Graham Daniel W., 2006, Explaining the Cosmos: The Ionian Tradition of Scientific Philosophy, Princeton University Press.

Grimal Pierre, 1990, A concise dictionary of classical mythology, Basil Black well Ltd.

Hammond William A., 1892, On the Nation of Virtue in the Dialogues of Plato, in the Harvard Studies in Classical Philology, Volume 3, Boston, Cinn & Company.

Homer, 1954, The Iliad, transl. by A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Homer, 1954, The Odyssey, transl. by A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard University Press. 

Jaeger, Werner. 1947. Paideia: The Ideals of Greek Culture. Vol. III. Oxford. Basil Blackwell.

Klosko George, 2006, The Development of Plato's Political Theory, Oxford University Press.

Lang A. G, 2013, Plato and the Stoics, Cambridge University Press.

Larson Jennifer, 2007, Ancient Greek cults: a guide, Taylor & Francis Group.

Maddox Graham, 2001, Religion and the Rise of Democracy, Taylor & Francis Group.

Moore Kenneth Royce, 2005, Sex and the Second-Best City: Sex and Society in the Laws of Plato, Taylor & Francis Group.

Moore Kenneth Royce, 2012, Plato, Politics, and a Practical Utopia, Bloomsbury Academic.

Morrow Glenn R., 1993, Plato's Cretan city: a historical interpretation of the Laws, Prineeton University Press.

Nails Derba, 1950, The people of Plato: a prosopography of Plato and other Socratics, Hackett Publishing Company.

Plato, 1926, Cratylus Parmenides Greater Hippias Lesser Hippias, transl. by Harold North Fowler, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Plato, 1952,  Laws, transl. by B. G. Burry, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Plato, 1980, Laws, transl. by Thomas L. Pangle, University of Chicago Press.

Plato, 1925, Lysis Symposium Gorgias, transl. by W. M. Lamb, The Loeb Classical Library, Harvard University Press. 

Plato, 1953, Republic, transl. by Paul Shorey, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Plato, 1925, Statesman Philebus Ion, transl. by Harold North Fowler, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Plato, 1921, Theaetetus Sophist, transl. by Harold North Fowler, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.

Prier Raymond Adolph, 1976, Archaic Logic: Symbol and Structure in Heraclitus, Parmenides and Empedocles, Paris, Mouton de Gruyter.

Schofield Malcolm, 2006, Plato: Political Philosophy, Oxford University Press.

Seung, T. K., 1996, Plato Rediscovered: Human Value and Social Order, Roman & Littlefield.

Kahn Charles, 1985, Plato and Heraclitus, Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, Volume 1, Brill.