غرب شناسی بنیادی
1. بنیان های فکری راست افراطی در غرب

غلامعلی سلیمانی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 121-145

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.31279.1648

چکیده
  آمارها در غرب حکایت از رشد روز افزون جریان راست جدید و اقبال به این احزاب دارد. راست جدید همچون اسلاف خویش در سال­های بین دو جنگ جهانی به اقداماتی خشونت ‌آمیزی چون؛ آتش زدن اماکن و پناهگاهای مهاجرین، ترور و قتل، تحقیر رنگین ‌پوستان، ضرب و شتم مهاجران، ارسال پیامها تهدیدآمیز، شعارنویسی و هتک حرمت به اماکن مذهبی دست می‌زنند. با این ...  بیشتر

2. فلسفه تاریخ و پایان تاریخ فوکویاما

غلامعلی سلیمانی

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 39-64

http://dx.doi.org/10.30465/os.2019.4246

چکیده
   پایان تاریخ به عنوان ایده دهه پایانی قرن بیستم از اتمام چندین قرن منازعه ایدئولوژیکی سخن به میان اورد. منازعه‌ای که از عصر روشنگری بین ایدئولوژی‌های مختلف بشری که ادعای کشف قانونمندی حاکم بر تاریخ  داشتند، در گرفته بود. فلسفه نظری یا فلسفه جوهری تاریخ به عنوان یک دانش«هستی‌شناسانه» به دنبال فهم هستی تاریخ، سیر تحول آن ...  بیشتر