غرب شناسی بنیادی
1. توزیع عادلانه قدرت و مناصب سیاسی از دیدگاه ارسطو

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 19-39

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5525

چکیده
  دغدغه اصلی ارسطو در این بحث، مسأله استحقاق و شایستگی در حکومت و تقسیم مناصب آن است بدین منظور او به بررسی نظام­های سیاسی مختلف پرداخته و ایرادات آن نظام­ها را از این لحاظ بیان می کند او می­گوید در امر حکومت و تقسیم مناصب باید سهم هر کس در حفظ و نگهداری و فراهم آوردن عناصر هستی و سازمان حکومت، معیار قرار گیرد. همچنین او بیان می کند ...  بیشتر

2. سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت

مصطفی حبیبی کندسر؛ بهروز دیلم صالحی؛ سعید اسلامی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.4951

چکیده
  عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند.  جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت اندیشه ورزی کند. رویدادهای سیاسی واجتماعی در ایالات متحده آمریکا،درعرصه جهان ونیزجنگ باویتنام، رالزرابا این پرسش روبروساخت که چه ...  بیشتر