غرب شناسی بنیادی
1. بنیان های فکری راست افراطی در غرب

غلامعلی سلیمانی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 121-145

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.31279.1648

چکیده
  آمارها در غرب حکایت از رشد روز افزون جریان راست جدید و اقبال به این احزاب دارد. راست جدید همچون اسلاف خویش در سال­های بین دو جنگ جهانی به اقداماتی خشونت ‌آمیزی چون؛ آتش زدن اماکن و پناهگاهای مهاجرین، ترور و قتل، تحقیر رنگین ‌پوستان، ضرب و شتم مهاجران، ارسال پیامها تهدیدآمیز، شعارنویسی و هتک حرمت به اماکن مذهبی دست می‌زنند. با این ...  بیشتر