لطفا با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 آدرس پست الکترونیکی: daftaremajalleh@gmail.com

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

سال شروع انتشار: 1389

حوزۀ تخصصی: غرب شناسی

اعتبار مجله: علمی‌

زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: سه تا هشت ماه

درصد پذیرش مقالات: 25%

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات) 

  دو فصلنامۀ «غرب شناسی بنیادی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است. 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399 

1. توزیع عادلانه قدرت و مناصب سیاسی از دیدگاه ارسطو

صفحه 1-22

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی


3. چیستی غرب و مدرنیته در اندیشه شریعتی

صفحه 49-70

محمدتقی روستایی؛ مقصود رنجبر؛ علی شیرخانی


4. نقدِ نقدهای هایدگر بر سوژة دکارتی

صفحه 71-96

منیره طلیعه بخش؛ مهدی معین زاده