غرب شناسی بنیادی

 

نام داور سمت / سازمان
ابراهیم آزادگان دانشگاه شریف
محمدمهدی اردبیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اشرف نظری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد اصغری هیات علمی
رضا اکبری دانشگاه امام صادق (ع)
محسن ایمانی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه بختیاری هیات علمی دانشگاه رازی
حسن بلخاری استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
مهدی بنایی جهرمی دانشگاه تهران
مهدی بهنیافر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
گیتی پورزکی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نعیمه پورمحمدی دانشگاه ادیان و مذاهب
سید محمد علی تقوی عضو هیئت علمی
ماندانا چگنی پژوهشگاه علوم انسانی
عبدالرزاق حسامی فر دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید رضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی خبازی کناری دانشگاه مازندران
امیرحسین خداپرست موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
عباس خلجی پژوهشگاه علوم انسانی
مزدک رجبی هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر زعفرانچی پژوهشگاه علوم انسانی
غلامعلی سلیمانی عضو هیات علمی پروه انقلاب اسلامی و تاریخ و تمدن دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
حسین سوزنچی دانشگاه باقرالعلوم
مالک شجاعی جشوقانی پژوهشگا علوم انسانی
رحمان شریف زاده. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
حسین شقاقی گروه فلسفه میان فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی
امیر صادقی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سلمان صادقی زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی صالحی فارسانی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
مریم صانع پور عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کامیار صداقت ثمرحسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدتقی طباطبایی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
حمیدرضا عرفانی فر دکترای فلسفه
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی
بیان کریمی پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز، مدرس فلسفه.
روح الله کریمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدسالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی
حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی گلشنی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران ، ایران
حمیدرضا محبوبی استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
اعظم محسنی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
محسن محمودی دانشگاه بندرعباس
حسین مصباحیان گروه فلسفه دانشگاه تهران
زهره معماری. پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده فرهنگ معاصر
مهدی معین زاده گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شروین مقیمی پژوهشگاه علوم انسانی
علی رضا ملایی دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مختار نوری دانشگاه آزاد
یاسمن هشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران - شمال، تهران ، ایران
هادی وکیلی عضوهیات علمی