غرب شناسی بنیادی

درباره نشریه

نشریه غرب شناسی بنیادی در تاریخ 1391/05/18 موفق به دریافت درجه علمی – پژوهشی از وزات علوم شده است.حوزه های مطالعاتی مرتبط با نشریه مباحث میان رشته ای فلسفه غرب و اسلامی، فلسفه و سیاست، فلسفه و تاریخ، فلسفه و جامعه و... است.

این نشریه از محققان در حوزه مطالعاتی فلسفه و فرهنگ غرب و جهان اسلام دعوت به ارائه مقاله می ­نماید.

رویکرد جدید نشریه در انتشارات مقالات مطابق مصوبات وزارت علوم

 

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/2/2 انواع مقالات عبارت‌اند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper)، ترویجی. 

 

 لذا از این پس کلیه مجلات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی و غیره، تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند.

مجله «غرب شناسی بنیادی» از میان مقالات واصله مقالاتی را منتشر می کند که در فرایند ارزیابی در یکی از دو سطح «علمی» و «ترویجی» شناخته شوند.

 

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ غرب شناسی بنیادی

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برای دریافت و بررسی 

مقالات، مبلغ سیصد هزار تومان جهت داوری و در صورت پذیرش، مبلغ سیصد هزار تومان دریافت می‌شود.

این پرداخت، صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.