غرب شناسی بنیادی
دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

 


         آمار و ارقام نشریه

 • تعداد دوره‌ها   14
 • تعداد شماره‌ها   28
 • تعداد مقالات   228
 • تعداد نویسندگان   325
 • تعداد مشاهده مقاله   387,718
 • تعداد دریافت فایل اصل مقاله   310,097
 • نسبت مشاهده بر مقاله   1700.52
 • نسبت دریافت فایل بر مقاله   1360.07
 • تعداد مقالات ارسال شده   852
 • درصد عدم پذیرش   73
 • تعداد مقالات پذیرفته شده   160
 • درصد پذیرش   19
 • تعداد پایگاه های نمایه شده   12
 • تعداد داوران   239

 


 

 


نشریه غرب شناسی بنیادی در تاریخ 1391/05/18 موفق به دریافت درجه علمی – پژوهشی از وزات محترم علوم، تحقیقات و فناوری شد؛ همچنین در آخرین رتبه بندی نشریات نیز حائز رتبه «علمی ب» شده است. حوزه های مطالعاتی مرتبط با نشریه مباحث میان رشته ای فلسفه غرب و اسلامی، فلسفه و سیاست، فلسفه و تاریخ، فلسفه و جامعه و... است. رویکرد کلی این نشریه انتشار مقالات پژوهشی در زمینة معرفی و نقد اندیشه و فرهنگ جهان غرب است. موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از:

 • پیشینه غرب شناسی؛
 • افق های جدید غرب شناسی؛
 • تاریخ و وضعیت تفکر فلسفی، علمی، دینی، در غرب معاصر؛
 • بنیان های اندیشة حقوقی و سیاسی در جهان غرب؛
 • تاریخ و وضعیت هنر در جهان غرب؛
 • فرهنگ غرب و اسطوره شناسی؛
 • بنیان های فلسفی، علمی، دینی، و ... تمدن مغرب زمین؛
 • مطالعات تطبیقی اندیشه و فرهنگ غرب و شرق؛ غرب و شرق شناسی؛
 • غرب و اندیشه جهانی شدن؛
 • غرب و نظریات پایان تاریخ (نظیر پایان هنر، پایان فلسفه و...)؛
 • غرب و اسلام شناسی معاصر؛ غرب و جهانی شدن؛
 • غرب و آینده پژوهی؛
 • مؤلفه های غرب شناسی به مثابه علم و آموزش دانشگاهی؛
 • موقعیت و نقش رسانه در غرب معاصر؛
 • غرب و اندیشه های آخرالزمانی؛
 • نحوه مواجهه غرب با بحران های جدید (محیط زیست، جنگ های منطقه ای، بیماری های فراگیر و...).
 • غرب و هویت های جدید.

  مشخصات نشریه:

 • محل چاپ: ایران، تهران
 • ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی
 • سال شروع انتشار: 1389
 • حوزۀ تخصصی: غرب شناسی
 • اعتبار مجله: علمی‌ ب
 • آخرین چارک (سال 1400):  Q3
 • رویکرد نشریه در انتشار مقالات: این نشریه مقالاتی را که در فرایند ارزیابی در یکی از دو سطح: 1. علمی و 2. ترویجی شناخته شوند را منتشر می نماید (مشاهده جزئیات).
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی
 • نوبت انتشار: دوفصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی: دارد (مشاهدۀ جزئیات)
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)
 • زمان داوری: دو تا چهار ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 15%
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

 محقق گرامی لطفا پیش از ارسال مقاله موارد زیر را ملاحظه و فایلهای پیوست را مطالعه نمایید.


 •  راهنمای ثبت مقاله در سامانه (دریافت فایل).
 • قوانین اخلاقی و اجرایی نشریه (مشاهده صفحه).
 • رویکرد نشریه در انتشار مقالات (مشاهده صفحه).
 • دریافت، تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع (فایل).
 • دریافت و تکمیل فرم تعهدنامه (فایل)
 • هزینه رسیدگی به مقاله (مشاهده صفحه).
 • فلودیاگرام داوری (مشاهده صفحه).
 • نحوه دسترسی به سامانه مشابه یاب (مشاهده صفحه).
 • حتما با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید.
 • جهت تماس می توانید با آدرس پست الکترونیکی نشریه daftaremajalleh@gmail.com مکاتبه نموده و یا درخواست خود را از طریق بخش «تماس با ما» نشریه اسال نمایید.
واکاوی مفهوم شهر هوشمند؛ بر اساس ایده «حقِ داشتن شهر» هانری لوفور و دیوید هاروی‌

رحمان شریف زاده

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/os.2024.48009.1955

چکیده
  معمولاً از بعد فناورانه، سیستمی، و مدیریتی هیجان و خوش‌بینی خاصی در مورد پتانسیل‌های شهر هوشمند برای داشتن یک شهر کاراتر و پایدارتر وجود دارد ولی از جوانب اجتماعی و شهروندی ملاحظات و نگرانی‌های اخلاقی-اجتماعی متعددی در مورد پیامدهای پیاده‌سازی شهر هوشمند مطرح می‌شوند. این نوع نحوه ورود به بحث و فکر درمورد شهر هوشمند گرچه یکسره ...  بیشتر

بررسی تحلیلی وصف «سیاسی» در نظریه «لیبرالیسم سیاسی» جان رالز

احمد بیگلری؛ محمد بهرام پور

دوره 14، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/os.2024.48440.1964

چکیده
  در پی چرخش پست‌مدرن فلسفی و طرح پرسش‌هایی درباره نحوه تعامل حکومت‌های لیبرال با تعددهای فرهنگی و فلسفی در فضای دهکده‌ایِ حاصل از جهانی‌سازی، رالز کوشید با طرح یک نظریه‌ی خردمندانه و فارغ از بنیادهای متافیزیکی و کلی با عنوان لیبرالیسم سیاسی، برای ایجاد جامعه‌ای باثبات و برخوردار از عقاید جامع و متنوع راهی ارائه نماید. با توجه ...  بیشتر

بازخوانی نمایشنامۀ آه! ای روزهای زیبا اثر ساموئل بکت بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم

محمدباقر انصاری؛ احمد کامیابی مسک؛ شهلا اسلامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-95

https://doi.org/10.30465/os.2022.42968.1859

چکیده
  اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی مبتنی بر اصالت بشر و سه اصل آزادی، انتخاب و مسئولیت است. این نگرش در نمایشنامه‌های ساموئل بکت، نویسندۀ فرانسوی ایرلندی‌تبار سدۀ بیستم و برندۀ جایزۀ نوبل ادبی 1969، ازجمله آه! ای روزهای زیبا بازتاب یافته است. بکت همواره مستقل بود و هیچگاه وارد بازیهای سیاسی نشد. او دربارۀ آثارش سخن نمیگفت. ازهمین‌رو هر ...  بیشتر

نظریة بازی‌های زبانی ویتگنشتاین: یک نظرگاه فلسفیِ پست‌مدرن دربارة زبان

بیت‌الله ندرلو

دوره 2، شماره 1 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 87-100

چکیده
  نظریة بازی‌های زبانی (the theory of language games)، محوری‌ترین بحث فلسفة متأخر لودویگ ویتگنشتاین (1889 - 1951)، فیلسوف اتریشی‌‌تبار انگلیسی، است. این نظریه در تقابل با نظریة تصویری زبان، که هستة فلسفة متقدم ویتگنشتاین است، بسط یافته است. براساس نظریة تصویری، زبان صرفاً یک کارکرد دارد: تصویرگری واقعیت. ما می‌توانیم با شناخت حقیقت زبان، ...  بیشتر

نقد گفتمان فلسفی مدرنیته: سوژه، حقیقت، و قدرت در اندیشة میشل فوکو

ذکریا قادری

دوره 2، شماره 2 ، آبان 1390، ، صفحه 127-179

چکیده
  بنیاد دوئالیسم فلسفة غرب، که در مدرنیته به تجلی نهایی خویش رسید مبتنی‌بر تضاد عقل/ غریزه، آسمان/ زمین، روح/ تن، و لذت/ اخلاق بود. فوکو نقد این دوئالیسم را که با نیچه، هایدگر، مارکس، و فروید آغاز شده بود به سرمنزل نهایی خویش، به نفع غریزه/ زمین، رساند. این مقاله به بررسی اندیشه‌های میشل فوکو، گسست وی از گفتمان فلسفی/ سیاسی مدرنیته، ...  بیشتر

ادوار تاریخی و فلسفة تمدن اسلامی و نسبت آن با تاریخ تمدن غرب

موسی نجفی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 129-149

چکیده
  تمدن اسلامی از موضوعات مهمی است که نه‌فقط به هویت جهان اسلام بازمی‌گردد، بلکه در زمانه‌ای که تمدن غرب خود را بی‌رقیب دیده است، می‌تواند در هویت‌یابی دنیای اسلام بسیار مؤثر باشد؛ اما این‌که این تمدن چه فراز و فرودهایی را طی کرده است و این فراز و فرودها با تمدن غربی چه نسبتی برقرار می‌نماید ازجمله مواردی است که می‌تواند ...  بیشتر

«بازگشت جاودان» به مثابۀ ژرف‏ترین اندیشۀ چنین گفت زرتشت

روح‎‌الله کریمی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 89-113

چکیده
  نیچه چنین گفت زرتشت را بزرگ‌ترین کتاب خود و آموزۀ بازگشت جاودان را «ژرف‌ترین اندیشۀ» این کتاب می‌داند. چرا این آموزه دارای چنین اهمیتی در فلسفۀ نیچه است؟ اگرچه میان طرح اولیۀ بازگشت جاودان در دانش شاد تا طرح جدی در زرتشت تفاوت‌هایی وجود دارد، اما چند مشخصه همواره باقیست. اول آن‌که بازگشت جاودان سنجه‌ای برای نیچه جهت بازارزش‌گذاری ...  بیشتر

ابر واژگان