غرب شناسی بنیادی
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

 


         آمار و ارقام نشریه

 • تعداد دوره‌ها   12
 • تعداد شماره‌ها   23
 • تعداد مقالات   177
 • تعداد نویسندگان   249
 • تعداد مشاهده مقاله   258,337
 • تعداد دریافت فایل اصل مقاله   223,889
 • نسبت مشاهده بر مقاله   1459.53
 • نسبت دریافت فایل بر مقاله   1264.91
 • تعداد مقالات ارسال شده   659
 • درصد عدم پذیرش   78
 • تعداد مقالات پذیرفته شده   107
 • درصد پذیرش   16
 • تعداد پایگاه های نمایه شده   12
 • تعداد داوران   171

 


 

 


نشریه غرب شناسی بنیادی در تاریخ 1391/05/18 موفق به دریافت درجه علمی – پژوهشی از وزات محترم علوم، تحقیقات و فناوری شد؛ همچنین در آخرین رتبه بندی نشریات نیز حائز رتبه «علمی ب» شده است. حوزه های مطالعاتی مرتبط با نشریه مباحث میان رشته ای فلسفه غرب و اسلامی، فلسفه و سیاست، فلسفه و تاریخ، فلسفه و جامعه و... است. رویکرد کلی این نشریه انتشار مقالات پژوهشی در زمینة معرفی و نقد اندیشه و فرهنگ جهان غرب است. برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از:

 • تاریخچة غرب شناسی؛
 • افق های جدید غرب شناسی؛
 • تاریخ و وضعیت تفکر فلسفی، علمی، دینی، در جهان غرب؛
 • اندیشة حقوقی و سیاسی در جهان غرب؛
 • تاریخ و وضعیت هنر در جهان غرب؛
 • فرهنگ غرب و اسطوره شناسی؛
 • بنیان های فلسفی، علمی، دینی، و ... تمدن مغرب زمین؛
 • بررسی تطبیقی اندیشه و فرهنگ غرب و شرق؛ غرب و شرق شناسی؛
 • غرب و اسلام شناسی معاصر؛ غرب و جهانی شدن؛
 • غرب و نظریات پایان؛ غرب و آیندة جهان؛
 • غرب و هویت های جدید.

  مشخصات نشریه:

 • محل چاپ: ایران، تهران
 • ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی
 • سال شروع انتشار: 1389
 • حوزۀ تخصصی: غرب شناسی
 • اعتبار مجله: علمی‌ ب
 • آخرین ضریب تأثیر و چارک (سال 1397): 0.038 - Q3
 • رویکرد نشریه در انتشار مقالات: این نشریه مقالاتی را که در فرایند ارزیابی در یکی از دو سطح: 1. علمی و 2. ترویجی شناخته شوند را منتشر می نماید (مشاهده جزئیات).
 • زبان مجله: دو زبانه؛ فارسی یا انگلیسی
 • نوبت انتشار: دوفصلنامه
 • نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)
 • نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)
 • زمان داوری: دو تا چهار ماه
 • درصد پذیرش مقالات: 15%
 • دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)
 • نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزئیات)

 محقق گرامی لطفا پیش از ارسال مقاله موارد زیر را ملاحظه و فایلهای پیوست را مطالعه نمایید.


 •  راهنمای ثبت مقاله در سامانه (دریافت فایل).
 • قوانین اخلاقی و اجرایی نشریه (مشاهده صفحه).
 • رویکرد نشریه در انتشار مقالات (مشاهده صفحه).
 • دریافت، تکمیل و ارسال فرمهای تعهدنامه و تعارض منافع (مشاهده صفحه).
 • هزینه رسیدگی به مقاله (مشاهده صفحه).
 • فلودیاگرام داوری (مشاهده صفحه).
 • نحوه دسترسی به سامانه مشابه یاب (مشاهده صفحه).
 • حتما با آدرس الکترونیکی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید.
 • جهت تماس می توانید با آدرس پست الکترونیکی نشریه daftaremajalleh@gmail.com مکاتبه نموده و یا درخواست خود را از طریق بخش «تماس با ما» نشریه اسال نمایید.
1. بررسی نقّادانة نظریة "وانمایی" دراندیشة بودریار با نگاهی به پراگماتیسم

عبدالرئوف میرزامحمدی؛ محمد رعایت جهرمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36643.1723

چکیده
  کانون این مقاله بررسی مساله تکنولوژی در عصر اطلاعات و در پی آن برآمدن امری به نام وانمایی در اندیشة ژان بودریار است. این مقاله با رویکرد تحلیل و بررسی، به مسائلِ ذیل اشاره دارد: رابطة اطلاعات و معنا چگونه است؟ اطلاعت چگونه امر واقع را فرو می‌بلعد؟ وانمایی چیست و تفاوت آن با بازنمایی و تظاهر در چیست و سرانجام جهان وانمایی چگونه جهانی ...  بیشتر

2. مفهوم «دیرند» در فلسفه ی هانری برگسون و تاثیر آن بر روایت در جنبش سینمای هنری اروپا

مرجان نادرزاده گوارشکی؛ علی مرادخانی؛ حمیدرضا افشار

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36898.1730

چکیده
  زمان از دیدگاه هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی(1859-1941) عبارت است از تجمع، تکامل و استمرار، و استمرار عبارت است از تکامل دائمی زمان گذشته که در آینده فرو می‌رود. این دیدگاه پاسخ فلسفه‌ی او به پرسش همیشه‌گی انسان در رابطه با ذات زمان است که از دل آن مفهوم دیرند هویدا می شود. این مقاله بر آن است تا به تبیین مفهوم دیرند (Duration) در فلسفه‌ی هانری ...  بیشتر

3. تکوین گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر غرب

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.37662.1752

چکیده
  یکی از کارکردهای ارزشی هنر در دنیای معاصر، مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه نژادی، قومی، طبقاتی و سلطه از طریق جنگ بر مردمان سرزمینی دیگر است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر جهان، چگونه خود را مطرح کرده و نمود آن در نحوه بیان آثار هنری چگونه است؟ به روشی توصیفی تحلیلی، روند شکل­گیری گفتمان تعهد ...  بیشتر

4. دکارت، شکِّ متافیزیکی و بنیادگذاریِ روش

محمدتقی طباطبائی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.38854.1780

چکیده
  شکّ روشیِ دکارت را هم آنان نقد می‌کنند که یک‌سره با شکّ میانه‌ای ندارند، هم دیگرانی که آن را برای آغازِ اندیشیدنِ روش‌مند، نابسنده می‌دانند. بااین‌حال، دست‌آوردهای شکّ روشیِ او در فلسفه‌های پس از وی، جذب شده و همواره درکار است. هدف این مقاله آن است تا نشان‌ دهد که دکارت چگونه در راهِ پاسخ به پرسشی ناگزیر، از بنیادِ متافیزیکیِ ...  بیشتر

5. تطبیق نظریه عدالت از دیدگاه صدر و نوزیک

سید محمدرضا امیری طهرانی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 109-131

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.34273.1681

چکیده
  در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می‌کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه‌های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچۀ نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور  مقولۀ مشترک «حق» ...  بیشتر

6. مواجهه با بحران‌‌ رابطه‌ی خود و دیگری در پاندمی کووید-19 بر اساس نظریه‌ی حکمت عملی ریکور

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.37164.1743

چکیده
  در روند کنترل بحران کنونی شیوع بیماری‌ کوید-19، آنچه بیش از هرچیز شنیده‌ایم تأکید بر فاصله‌گذاری است. اما آیا این فاصله‌گذاری‌ مکانی در نظام روابط افراد، ممکن است در زمان طولانی منجر به دگرگونی‌ هنجارهای رفتاری متداول گردد؟ آیا از هم گسیختن انواع این نظام‌مندی‌ها که مانند طرح‌های روایی می‌توانند نقش وحدت‌بخش داشته باشند، قابل ...  بیشتر

7. فیزیس یا فوزیس؟ (ریشه شناسی مفهوم طبیعت در علم الاساطیر و فلسفه یونانی)

حسن بلخاری

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 149-168

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.38451.1772

چکیده
  طبیعت یا فیزیس یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم فلسفه یونانی است. فیزیس اصطلاحی فلسفی، کلامی و علمی است که معمولاً در زبان انگلیسی به طبیعت ترجمه می‌شود. این مقاله، معانی مختلف فیزیس در تمدن یونانی، از دوره اساطیر تا ظهور فلسفه در یونان را مورد بحث قرار داده و به‌ویژه در باب دو تلفظ مختلف فوزیس و فیزیس در ایران (با توجه به دو ترجمه متفاوت ...  بیشتر

8. دیالکتیک زیبایی در اندیشه افلاطون

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-197

http://dx.doi.org/10.30465/os.2022.39208.1787

چکیده
  ایده زیبایی بی‌شک یکی از مفاهیم اساسی در فلسفه افلاطون است و حتی می‌توان آن را هم‌پای ایده خیر و واحد دانست که همانند آن ایده‌ها، نقش اساسی در نظام دیالکتیکی افلاطون دارد. جهت‌گیری دیالکتیکی این ایده با پرسش سقراط از خود زیبایی در محاوره هیپیاس بزرگ شروع می‌شود و هر چند هیپیاس از عهده پاسخ او برنمی‌آید اما از یک سو دلالت‌های متنوع ...  بیشتر

1. نظریة بازی‌های زبانی ویتگنشتاین: یک نظرگاه فلسفیِ پست‌مدرن دربارة زبان

بیت‌الله ندرلو

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 87-100

چکیده
  نظریة بازی‌های زبانی (the theory of language games)، محوری‌ترین بحث فلسفة متأخر لودویگ ویتگنشتاین (1889 - 1951)، فیلسوف اتریشی‌‌تبار انگلیسی، است. این نظریه در تقابل با نظریة تصویری زبان، که هستة فلسفة متقدم ویتگنشتاین است، بسط یافته است. براساس نظریة تصویری، زبان صرفاً یک کارکرد دارد: تصویرگری واقعیت. ما می‌توانیم با شناخت حقیقت زبان، ...  بیشتر

2. نقد گفتمان فلسفی مدرنیته: سوژه، حقیقت، و قدرت در اندیشة میشل فوکو

ذکریا قادری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 127-179

چکیده
  بنیاد دوئالیسم فلسفة غرب، که در مدرنیته به تجلی نهایی خویش رسید مبتنی‌بر تضاد عقل/ غریزه، آسمان/ زمین، روح/ تن، و لذت/ اخلاق بود. فوکو نقد این دوئالیسم را که با نیچه، هایدگر، مارکس، و فروید آغاز شده بود به سرمنزل نهایی خویش، به نفع غریزه/ زمین، رساند. این مقاله به بررسی اندیشه‌های میشل فوکو، گسست وی از گفتمان فلسفی/ سیاسی مدرنیته، ...  بیشتر

3. ادوار تاریخی و فلسفة تمدن اسلامی و نسبت آن با تاریخ تمدن غرب

موسی نجفی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 129-149

چکیده
  تمدن اسلامی از موضوعات مهمی است که نه‌فقط به هویت جهان اسلام بازمی‌گردد، بلکه در زمانه‌ای که تمدن غرب خود را بی‌رقیب دیده است، می‌تواند در هویت‌یابی دنیای اسلام بسیار مؤثر باشد؛ اما این‌که این تمدن چه فراز و فرودهایی را طی کرده است و این فراز و فرودها با تمدن غربی چه نسبتی برقرار می‌نماید ازجمله مواردی است که می‌تواند ...  بیشتر

4. تأثیر فلسفه سیاسی ارسطو بر فیلسوفان مسلمان تا ابن رشد

مهدی حسین‌زاده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 25-46

چکیده
  با آغاز نهضت ترجمه، آشنایی مسلمانان با آراء فلاسفه یونان شروع شد. می‌توان گفت ارسطو بیش از هر فیلسوف دیگری مورد توجه قرار گرفت. اولین فلاسفه اسلامی مانند کندی و فارابی با میراث یونانی آشنا بودند و تأثیرپذیری آنان از ارسطو در شاخه‌های مختلفی همچون منطق، متافیزیک (فلسفه اولی)، طیبعیات و مباحث علم‌النفس و اخلاق آشکار است؛ اما می‌بایست ...  بیشتر

5. ایران فرهنگی: تعامل یا تقابل با هویت غرب

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ مجید نجات‌پور؛ حمید زنگنه؛ بهروز زرین‌کاویانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 15-37

چکیده
  ایران فرهنگی ازجمله حوزه‌های اصلی فرهنگی ـ تمدنی در جغرافیای هویتی امروز است که همواره مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. میراث فرهنگی ـ تمدنی که به واسطة عناصر و مؤلفه‌های مشترک زبانی، فرهنگی، و اجتماعی پدید آمده است، حاصل تجربة تاریخی طولانی‌ای است که با پیوند دادن معرفت و هویت «خودآگاهی تمدنی» را به بار آورده ...  بیشتر

ابر واژگان