غرب شناسی بنیادی

 

نام داور وابستگی سازمانی
ابراهیم آزادگان دانشگاه شریف
سعید آزادمنش استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
محمد علی ابوترابی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیده زهرا اجاق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی اخوان استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی اردبیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شهلا اسلامی استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
علی اشرف نظری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد اصغری هیات علمی
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشگده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
حمیدرضا افشار هیات علمی دانشگاه هنر تهران
رضا اکبری دانشگاه امام صادق (ع)
مسعود امید گروه فلسفه دانشگاه تبریز
حسن امیری‌آرا مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
سید محمدرضا امیری طهرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیده ایزدی نیا استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محسن ایمانی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
محسن باقرزاده مشکی باف دانش‌آموخته دکترای فلسفه، دانشگاه تبریز
فاطمه بختیاری هیات علمی دانشگاه رازی
سیده اکرم برکاتی دانشگاه اصفهان گروه فلسفه
خشایار برومند دانشجوی دکتری فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بشیر دانشگاه امام صادق
حسن بلخاری قهی استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
مهدی بنایی جهرمی دانشگاه تهران
مهدی بهنیافر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
گیتی پورزکی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نعیمه پورمحمدی دانشگاه ادیان و مذاهب
شیرزاد پیک حرفه عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمدرضا تاجیک گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران
سید محمد علی تقوی عضو هیئت علمی
محمد علی توانا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
ماندانا چگنی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد جعفر حبیب زاده دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرزاق حسامی فر دانشگاه بین المللی امام خمینی
عبدالرحمن حسنی فر علوم سیاسی
غلامرضا حسین‌پور استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
سید حسن حسینی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
سید حسین حسینی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید رضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی خبازی کناری دانشیار رشته فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران
امیرحسین خداپرست موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
عباس خلجی پژوهشگاه علوم انسانی
قاسم درزی District 1, Daneshjou Boulevard
فرح رامین گروه فلسفه تطبیقی دانشگاه قم
هادی ربیعی استادیار فلسفه هنر دنشگاه تهران
مزدک رجبی هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تورج رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زنجان
محمد رعایت جهرمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
زهره زرشناس استاد زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ناصر زعفرانچی پژوهشگاه علوم انسانی
راضیه زینلی دکترای فلسفه دین دانشگاه تهران
مهدی ساعتچی استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
سید علی سراج دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور
غلامعلی سلیمانی عضو هیات علمی پروه انقلاب اسلامی و تاریخ و تمدن دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
حسین سوزنچی دانشگاه باقرالعلوم
نادر شایگانفر دانشگاه هنر اصفهان.
مالک شجاعی جشوقانی گروه حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ایران
مالک شجاعی جشوقانی پژوهشگا علوم انسانی
فرشاد شریعت دانشگاه امام صادق(ع)
رحمان شریف زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
رحمان شریفزاده دکتری فلسفۀ علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین شقاقی گروه فلسفه میان فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی
الهه شمس نجف آبادی دانشگاه هنر اصفهان
ناهید شهبازی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
سید مصطفی شهرآیینی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
امیر صادقی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سلمان صادقی زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی صالحی فارسانی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
مریم صانع پور عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کامیار صداقت ثمرحسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود صوفیانی هیأت علمی دانشگاه تبریز گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سید حمید طالب زاده استاد فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
صدرالدین طاهری عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
محمدتقی طباطبائی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
منیره طلیعه بخش گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد عابدی اردکانی دانشگاه یزد
سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده دکترای فلسفه غرب، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)
بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال
حمیدرضا عرفانی فر دکترای فلسفه
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی
محسن فاضلی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
فرزانه قدمیاری تهران- پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی- دانشگاه علامه طباطبایی
بیان کریمی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج ایران
روح الله کریمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدسالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی
حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
سید مجید کمالی دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
سعیده کوکب هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی گلشنی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران ، ایران
حمیدرضا محبوبی استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
ندا محجل دکترای فلسفه دانشگاه تبریز
اعظم محسنی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
محسن محمودی دانشگاه بندرعباس
علی مرادخانی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
سید رحمان مرتضوی فوق دکتری موسسه حکمت و فلسفه
حسین مصباحیان گروه فلسفه دانشگاه تهران
زهره معماری. پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده فرهنگ معاصر
مهدی معین زاده گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شروین مقیمی پژوهشگاه علوم انسانی
علی رضا ملایی دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سجاد ممبینی دانش آموختۀ دکتری جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی
سید رضا مهدی نژاد دانشگاه جامعه المصطفی
سید محمدتقی موحد ابطحی پژوهشگاه علوم انسانی
سپیده میرمجیدی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدجواد میری دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیّد جواد میری استاد جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد نژادایران دکتری تخصصی علوم سیاسی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مختار نوری دانشگاه آزاد
اکرم نوری زاده دانشگاه اصفهان
یوسف نوظهور گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
یاسمن هشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران - شمال، تهران ، ایران
هادی وکیلی عضوهیات علمی