غرب شناسی بنیادی

 

نام داور سمت / سازمان
ابراهیم آزادگان دانشگاه شریف
سعید آزادمنش استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
محمدمهدی اردبیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی اشرف نظری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمد اصغری هیات علمی
رضا اکبری دانشگاه امام صادق (ع)
مسعود امید گروه فلسفه دانشگاه تبریز
حسن امیری‌آرا مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
سید محمدرضا امیری طهرانی پژوهشگاه علوم انسانی
حمیده ایزدی نیا استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
محسن ایمانی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه بختیاری هیات علمی دانشگاه رازی
سیده اکرم برکاتی دانشگاه اصفهان گروه فلسفه
خشایار برومند دانشجوی دکتری فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی
حسن بشیر دانشگاه امام صادق
حسن بلخاری استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران
مهدی بنایی جهرمی دانشگاه تهران
مهدی بهنیافر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
گیتی پورزکی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
نعیمه پورمحمدی دانشگاه ادیان و مذاهب
سید محمد علی تقوی عضو هیئت علمی
محمد علی توانا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
ماندانا چگنی پژوهشگاه علوم انسانی
عبدالرزاق حسامی فر دانشگاه بین المللی امام خمینی
سید حسن حسینی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف
سید رضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی خبازی کناری دانشگاه مازندران
امیرحسین خداپرست موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
عباس خلجی پژوهشگاه علوم انسانی
قاسم درزی District 1, Daneshjou Boulevard
مزدک رجبی هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تورج رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زنجان
ناصر زعفرانچی پژوهشگاه علوم انسانی
غلامعلی سلیمانی عضو هیات علمی پروه انقلاب اسلامی و تاریخ و تمدن دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران
حسین سوزنچی دانشگاه باقرالعلوم
مالک شجاعی جشوقانی پژوهشگا علوم انسانی
فرشاد شریعت دانشگاه امام صادق(ع)
رحمان شریف زاده. عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
حسین شقاقی گروه فلسفه میان فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی
الهه شمس نجف آبادی دانشگاه هنر اصفهان
سید مصطفی شهرآیینی عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
امیر صادقی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سلمان صادقی زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی صالحی فارسانی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
مریم صانع پور عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کامیار صداقت ثمرحسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمود صوفیانی هیأت علمی دانشگاه تبریز گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
صدرالدین طاهری عضو هیأت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان.
محمدتقی طباطبایی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
محمد عابدی اردکانی دانشگاه یزد
بیژن عبدالکریمی دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال
حمیدرضا عرفانی فر دکترای فلسفه
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی
بیان کریمی پژوهشگر فرادکتری دانشگاه تبریز، مدرس فلسفه.
روح الله کریمی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدسالار کسرایی پژوهشگاه علوم انسانی
حسین کلباسی اشتری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
سید مجید کمالی دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان
مهدی گلشنی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران ، ایران
حمیدرضا محبوبی استادیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
اعظم محسنی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
محسن محمودی دانشگاه بندرعباس
حسین مصباحیان گروه فلسفه دانشگاه تهران
زهره معماری. پژوهشگاه علوم انسانی، پژوهشکده فرهنگ معاصر
مهدی معین زاده گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شروین مقیمی پژوهشگاه علوم انسانی
علی رضا ملایی دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید رضا مهدی نژاد دانشگاه جامعه المصطفی
سید محمدتقی موحد ابطحی پژوهشگاه علوم انسانی
سیدجواد میری دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مختار نوری دانشگاه آزاد
اکرم نوری زاده دانشگاه اصفهان
یاسمن هشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران - شمال، تهران ، ایران
هادی وکیلی عضوهیات علمی