غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در عالم معاصر یکی از مهم­ترین مباحث، موضوع سکولاریسم است و بسیاری از فلاسفه در این حوزه دست به تأملات جدی زده­اند و در این مقاله که نقدی بر کتاب پرسش از امکان امر دینی به قلم بیژن عبدالکریمی است ما رویکرد او در این اثر را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. بیژن عبدالکریمی یکی از پیشروترین و پرکارترین فیلسوفان معاصر ایرانی است که تلاش کرده ­است ژانری خلق کند که هم در حوزه آکادمیک با مخاطبان خویش به گفت­وگو نشیند و هم در حوزه عمومی حضور یابد و هم در مجموع بتواند بنیان­های فلسفی و چارچوب­های نظری انحطاط تمدنی ایران را مورد نقادی جدی قرار دهد تا از قِبل آن بتوان راهکارهایی عملی برای برون­رفت از وضعیت کنونی را بازآفرید. البته نادرست خواهد بود اگر پروژه عبدالکریمی را تنها محدود به ایران یا جهان اسلام بدانیم، زیرا یکی از وجوه غالب در تفکر او «انسان معاصر» است و بسیاری از بحث­ها و ایده­های وی در طی این سال­ها معطوف به «وجه جهانی» انسان روزگار کنونی است. غفلت از این وجوه نوعی جفا در فهم پروژه­ اصلی اوست. اما نخستین پرسشی را که باید مطرح نمود این پرسش به ظاهر بدیهی است: پروژه فکری عبدالکریمی چیست؟

کلیدواژه‌ها

عبدالکریمی، بیژن، 1387، ما و جهان نیچه­ای،تهران: انتشارات علم.
عبدالکریمی، بیژن، 1392، هایدگرواستعلا: شرحی برتفسیر هایدگر ازکانت، تهران: انتشارات ققنوس.
عبدالکریمی، بیژن، 1392، هایدگر در ایران، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران.
عبدالکریمی، بیژن، 1393، شریعتی و تفکر آینده ما ،تهران: نقد فرهنگ.
عبدالکریمی، بیژن، 1395، پایان تئولوژی، دو جلد، تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
عبدالکریمی، بیژن، 1397، پرسش ازامکان امردینی درجهان معاصر، تهران: نقد فرهنگ.