غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

10.30465/os.2021.37662.1752

چکیده

یکی از کارکردهای ارزشی هنر در دنیای معاصر، مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه نژادی، قومی، طبقاتی و سلطه از طریق جنگ بر مردمان سرزمینی دیگر است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر جهان، چگونه خود را مطرح کرده و نمود آن در نحوه بیان آثار هنری چگونه است؟ به روشی توصیفی تحلیلی، روند شکل­گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر جهان غرب از سده بیستم را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل گفتمان انتقادی مصادیق آن در هنر دو دهه اخیر با موضوع جنگ و صلح پرداخته است.
بنا بر نتیجه، بخش بزرگی از هنر معاصر، گفتمان تعهد اجتماعی را پذیرفته؛ اما جایگاه و نقش تعهد اجتماعی، به واسطه عملکرد جنبش­های هنری معاصر، به شکلی بنیادی دگرگون شده است. اگر در گذشته با آثاری فرم­گرا، وحدت­گرا، با بیانی فردی در نقش کالایی خاص در موزه­ها و گالری­ها مواجه بودیم امروزه با آثاری مفهوم­گرا، کثرت­گرا، با تاکید بر بعد اجتماعی در حکم یک بیانیه در مکان­های عمومی، خیابان­ها، موزه­ها و گالری­ها مواجهیم و در نهایت، در این زمان هنر از چارچوب محدود خود جدا شده و به­عنوان یک کنش، هنرمند را در نقش یک کنش­گر نسبت به مسائل اجتماعی قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها

آرچر، مایکل؛ (1396). هنر بعد از1960، ترجمه کتایون یوسفی، تهران: حرفه هنرمند.
استاکستاد، مریلین؛ (1395). تاریخ هنر، ترجمه: بهزاد امین سلطانی و آناهیتا مقبلی، تهران: انتشارات فخراکیا.
استالابراس، جولیان؛ (1389). هنر معاصر(پس از جنگ سرد)، ترجمه بهرنگ پورحسینی، تهران: چشمه.
برت، تری؛ (1392). نقد هنر، شناخت هنر معاصر، ترجمه کامران غبرانی، تهران: نشر نیکا.
بورگر، پیتر؛ (1394). نظریه هنر آوانگارد، ترجمه مجید اخگر، تهران: مینوی خرد.
چایلدز، پیتر؛ (1383). مدرنیسم، ترجمه‌ رضا رضایی. تهران: ماهی.
کانور، استیون؛ (1394). پسامدرنیسم، فرهنگ اندیشه انتقادی؛ از روشنگری تا پسامدرنیته، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: مرکز
سانتاگ، سوزان؛ (1398). تماشای رنج دیگران، ترجمه زهرا درویشیان، تهران: نشر چشمه.
صحاف­زاده، علیرضا؛ (1389). هنر هویت و سیاست بازنمایی، تهران: بیدگل.
فاضلی، نعمت الله و مرتضی قلیچ؛ (1389). مقدمه کتاب پیتر برک با عنوان تاریخ فرهنگی چیست؟، تهران: انتشارات پژوهشکده تاریخ اسلام.
فرکلاف، نورمن؛ (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
لوسی اسمیت، ادوارد؛ (1380). مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش­های هنری قرن بیستم، ترجمه علیرضا سمیع آذر، تهران: نشر نظر.
مریدی، محمدرضا؛ (1398). هنر اجتماعی: مقالاتی در جامعه­شناسی هنر معاصر ایران، تهران: کتاب آبان و دانشگاه هنر.
لینتن، نوربرت؛ (1391). هنر مدرن، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.
مهدی­زاده، سید محمد؛ (1397). نظریه­های رسانه اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری.
میک لنگی، مارگارت؛ (1394). پیشرفت (دانشنامه فلسفه استنفورد 22) ، ترجمه مژده ثامتی، تهران: ققنوس.
میه، کاترین؛(1390). هنر معاصر تاریخ و جغرافیا، ترجمه مهشید نونهالی، تهران: نشر نظر.
Berlin, Isaiah, (2000). The Pursuit of the Ideal, in: the Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays, ed., Henry Hardy (New York: Farrar, Straus & Giroux.
Salter, P. (2010) technology and the transformation of performance. Cambridge: Massachusetts institute of technology.