غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در نیمه‌ی نخست سده‌ی بیستم، سرخوردگی‌هایی بسیار به جهت فروپاشی ارزش‌های مسیحی و همچنین ایده آل پیشرفت در اروپا بروز کرد که موجب بازاندیشی و جدال نظری درباره‌ی ماهیت و بنیان‌های دوران جدید و نسبت آن با قرون‌وسطای مسیحی شد. این تلاش‌ها قضیه‌ای را در کانون بحث‌ها قرار داد که با عنوان «دنیوی شدن» شناخته می‌شود. ازهمین رو، درباره‌ی نسبت دوران جدید با قرون‌وسطا دو مبنای «گسست و پیوست» مطرح گردیده است که ذیل قضیه‌ی دنیوی شدن، نظریه‌های «دنیوی شدنِ آخرت اندیشی» و «دنیوی شدن از راه آخرت اندیشی» شکل‌گرفته‌اند. کارل لُویت و هانس بلومِنبِرگ نمایندگان بارز این دو نظریه‌اند که جدال نظری ایشان در این خصوص واجد اهمیت بسیار است. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه‌های متفاوت در خصوص فرایند «دنیوی شدن» در اروپا با تأکید بر مواضع کارل لویت و هانس بلومنبرگ، ارائه و زمینه‌ی پژوهش‌های آتی درباره‌ی اندیشه‌ی ایشان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

آرنت، حَنا، 1388، میان گذشته و آینده: هشت تمرین در اندیشه‌ی سیاسی، ترجمه‌ی سعید مقدم، نشر اختران
اشتراوس، لئو، 1393، مقدمه‌ای سیاسی بر فلسفه، ترجمه‌ی یاشار جیرانی، نشر آگه
اشمیت، کارل، 1393، الهیات سیاسی: چهار فصل درباره‌ی مفهوم حاکمیت، ترجمه‌ی لیلا چمن خواه، نشر نگاه معاصر
ریستر، برتولد، 1394، کارل لُویت، کاوشی نقادانه در باب تاریخی گری، ترجمه‌ی زانیار ابراهیمی، نشر فلات
سولومون، رابرت، 1379، فلسفه‌ی اروپایی از نیمه‌ی دوم قرن هجدهم تا واپسین دهه‌ی قرن بیستم، طلوع و افول خود، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، نشر قصیده
طباطبایی، جواد، 1393، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی جدید در اروپا جلد نخست: از نوزایش تا انقلاب فرانسه 1789-1500 دفتر نخست: جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات، ویراست دوم با تجدیدنظر کامل، نشر مینوی خرد
لُویت، کارل، 1396، معنا در تاریخ، ترجمه‌ی سعید حاجی نصری و زانیار ابراهیمی، انتشارات علمی و فرهنگی
نصر، سید حسین، 1383، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، دفتر نشر و پژوهش سهروردی
نصر، سید حسین، 1383، معرفت و معنویت، ترجمه‌ی انشاء الله رحمتی، دفتر نشر و پژوهش سهروردی
وِتس، فرانتس یوزف، 1393، درآمدی بر اندیشه‌ی هانس بلومنبرگ، ترجمه‌ی فریده فرنودفر-امیرنصری، ویراستار محمدرضا حسینی بهشتی، نشر چشمه
هایدگر، مارتین، 1386، هستی و زمان، ترجمه‌ی سیاوش جمادی، انتشارات ققنوس
Blumenberg, Hans, 1999, The Legitimacy of the Modern Age, translated by Robert M. Wallace, MIT PRESS
Chalozin-Dovrat, Lin, 2013, 'Crisis' in Modernity: A sign of the times between decisive change and potential irreversibility chapter 2 in Discourse and Crisis, critical perspectives, edited by Antoon De Rycker and Zuraidah Mohd Don, John Benjamins publishing company Amsterdam / Philadelphia
Koselleck, Reinhart, 2004, FUTURES PAST ON THE SEMANTICS OF HISTORICAL TIME, Translated and Introduction by Keith Tribe, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS NEW YORK
Koselleck, Reinhart, 2000, Vergangene Zukunft, Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, suhrKamp
José Palti, Elías, 1997, 'In Memoriam: Hans Blumenberg (1920-1996), an Unended Quest', Journal of the History of Ideas, Vol. 58, No. 3 (Jul., 1997), pp. 503-524
Miel, Jan, 1973, 'Ideas or Epistemes: Hazard versus Foucault', Yale French Studies, No. 49, Science, Language, and the Perspective Mind: Studies in Literature and Thought from Campanella to Bayle (1973), pp. 231-245
Wallace, Robert M. 1981, 'Progress, Secularization and Modernity: The Löwith-Blumenberg Debate', New German Critique, No. 22, Special Issue on Modernism (Winter, 1981), pp. 63-79
Wallace, Robert M. 1999, Translator's Introduction in The Legitimacy of the Modern Age, translated by Robert M. Wallace, MIT PRESS