غرب شناسی بنیادی
مطالعه نظریه نبوغ کانت در نقد سوم بر اساس معانی اصطلاح بیلدونگ

فریده آفرین

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 1-27

https://doi.org/10.30465/os.2023.43711.1877

چکیده
  هدف پژوهش این است که با روش توصیفی‌تحلیلی به مطالعه ابعاد و معانی بیلدونگ در نظریه نبوغ کانت در نقد سوم بپردازد. در نبوغ به‌منزله موهبت طبیعی شخص تخیل آزاد می‌شود و فاهمه بدوا در هنرمند گسترش می‌یابد.از مطالعه این نتیجه حاصل شده که نبوغ بر اساس معانی بیلدونگ جنبه‌های زیر را دارد:1)فرم؛در فرم تأملی هنر زیبا،2)تصویر؛ هنر زیبا به منزله ...  بیشتر

تحلیل و نقد سنتز‎های زمانی دلوز

محمد مهدی مقدس؛ علی نقی باقرشاهی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 29-59

https://doi.org/10.30465/os.2023.44721.1892

چکیده
  این پژوهش می‎کوشد تا سنتزهایِ زمانی دلوز را مورد تحلیل و نقادی قرار دهد. بنابراین هدفِ اصلی این مقاله، بررسیِ انتقادیِ دیدگاه دلوز دربارۀ زمان است که در قالب سنتزهایِ زمانیِ سه‎گانه مطرح می‌شود. اگرچه دلوز هریک از این سنتزهایِ زمانی را با الهام از یک فیلسوف خاص مطرح می‎کند، اما نگاه کلی او در اینجا به کانت و تعریف او از زمان است. ...  بیشتر

بیناسوبژکتیویته و امر سیاسی: خوانش ساخت‌گشایانة باتلر از اندیشة آرنت

بیان کریمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 61-84

https://doi.org/10.30465/os.2023.45860.1915

چکیده
  هدف این پژوهش تطبیق و تحلیل آرای هانا آرنت و جودیت باتلر پیرامون شکل‌گیری شرایط امر سیاسی است. دغدغة محوری این دو تألیف نظریه‌ای نظام‌مند و رسمی دربارة امر سیاسی نیست، بلکه بررسی امکان و امتناع شرایط امر سیاسی است. آرای متأخر باتلر چنان‌که خودش هم بارها به آن اشاره کرده با بازتعریف مفاهیم اندیشة سیاسی آرنت پیرامون فضای نمود، کثرت ...  بیشتر

هیدگر و فوکو: تکنولوژی و تکنولوژی انضباطی

فاطمه ساکی؛ علی اصغر مصلح

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 85-118

https://doi.org/10.30465/os.2023.43884.1884

چکیده
  پیشرفت تکنولوژی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، هیدگر و فوکو را بر آن داشت تا تأثیر آن را بر زندگی بشر تحلیل کنند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه نحوه‌ی مواجهه هیدگر و فوکو با تکنولوژی است. هیدگر با پیگیری تاریخ متافیزیک از انکشاف هستی در دوره‌های مختلف تاریخ پرده برمی‌دارد. او با رویکرد هستی‌شناختی، تکنولوژی را شیوه‌ای از انکشاف هستی ...  بیشتر

کارکرد استعاره در یادگیری ازدیدگاه ویتگنشتاین : یک تبیین نظام مند

محمد پندآموز؛ احمد سلحشوری؛ پرویز شریفی درآمدی؛ ایراندخت فیاض؛ فریبرز درتاج

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 119-146

https://doi.org/10.30465/os.2023.46100.1922

چکیده
  هدف این پژوهش با تحلیل مفاهیمی مرتبط با یادگیری در نوشتار ویتگنشتاین و نمونه هایی از استعاره های مشهور و مهمی که وی در آثار خود به قصد عینیت بخشی به مفاهیم آورده به بررسی کارکرداستعاره در تحقق « یادگیری در عمل» پرداخته و نقش استعاره به عنوان « حلقۀ واسط» در شناخت مورد بررسی قرار دهد. روش حیث هدف کاربردی و رویکرد کیفی و به ...  بیشتر

امکانات فهم عصر مدرن از هستی: دفاعیه‌ای در برابر به انتقادات هایدگر، بر اساس نو-پراگماتیسم ریچارد رورتی

مرتضی نوری

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 147-183

https://doi.org/10.30465/os.2024.46646.1932

چکیده
  پروژه‌ی هستی‌شناسانه‌ی هایدگر یکی از تکیه‌گاه‌های اصلیِ نقد عصر مدرن به شمار می‌آید. این نقد بیش از هر چیز فهمی از هستی را نشانه می‌رود که هستنده‌ها را به‌تمامی در قابِ پیشاپیش حاضرِ ایده یا اراده‌ی انسانی می‌گنجاند و حاصل تکانه‌ای متافیزیکی‌ست که، به زعم هایدگر، از افلاطون تا به امروز خود را در عطش روزافزونِ سلطه‌ بر هستنده‌ها ...  بیشتر

حصار پیش‌داوری ها و چالش ذهنیت‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر

حمیده ایزدی نیا؛ حسن شیخیانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 185-213

https://doi.org/10.30465/os.2024.47657.1952

چکیده
  گادامر، هستی انسان را هستی افکنده شده در تاریخ و سنت میداند که دارای نحوهی دید خاص و پیش‌داوری است. پیشداوریها ریشه در موقعیت مفسر دارند و در فهم دخیل هستند. به همین دلیل، منتقدینی مانند بتّی (Betti) و هرش (Hirsch)او را متهم به ذهنیتگرایی میکنند. اما گادامر مدعی است که در دام ذهنیت‌گرایی نمیافتد؛ زیرا بر مبنای مفهومِ پیش‌دریافتی از تمامیت ...  بیشتر

تحلیل فلسفی رومانتیسیسم آلمانی در آیینه فلسفه قاره‌ای معاصر

بهنام قومنجانی؛ محمد رعایت جهرمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 215-240

https://doi.org/10.30465/os.2024.47810.1953

چکیده
  طرح اساسی نوشتارِ حاضر بر مبنای مسأله چگونگی نسبت رومانتیسیسم فلسفی با فلسفه روشنگری و ضد روشنگری از یک سو و نحوه تاثیرگذاری کلیدواژگان و تعابیر اندیشه‌ای این جنبش بر فلسفه قاره‌ای معاصر، پی‌ریزی شده است. فرض بر این است که رومانتیسیسم فلسفی کوشش می‌کند تا با ایجاد سنتزی میان فلسفه روشنگری و جنبش‌های ضدِ روشنگری به تعادلی میان ...  بیشتر

تحلیل پساساختارگرایانه فمینیستی گفتمان به مثابه یک روش کیفی

امید ممتاز؛ محمد رضا غلامی؛ حسن چاوشیان؛ هادی نوری؛ محمد امین صراحی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.30465/os.2024.47598.1947

چکیده
  تحلیل گفتمان، یکی از انواع روش‌های کیفی و گرایشی بین رشته‌ای در علوم اجتماعی است که در پی تغییرات گسترده علمی-معرفتی در رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی و انسانی، علاقمند به مطالعه نظام-مند ساختار، کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار است. بر اساس تعاریف مختلف گفتمان، تحلیل‌های گوناگونی در مقام روش ارائه شده است که از بین آن‌ها تحلیل ...  بیشتر

تاثیر فیشته از واقعیت موثر ماکیاولی در سیاست و فراروی از آن در سپهر اخلاقی

مصطفی عابدی جیقه

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.30465/os.2024.45907.1923

چکیده
  سیاست برای فیشته یکی از مهم‌تری مسائلی است که رد پای‌ آن تقریبا در همه دوره‌های فکری‌اش قابل مشاهده است. او در دوره ینا کتاب مهم بنیادهای حق طبیعی و در دوره برلین مقاله درباره ماکیاولی و کتاب خطابه‌هایی به ملت آلمان را در فلسفه سیاسی می‌نویسد. سیاست نظری فیشته در گسستی که ماکیاولی میان مبانی متافیزیکی با سیاست نظری ایجاد می‌کند ...  بیشتر

انسداد معرفتی در نظریه معرفتی کانت

رمضان مهدوی آزادبنی؛ زهرا معینی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.30465/os.2024.47593.1948

چکیده
  از زمان یونان باستان تاکنون مساله معرفت یکی از دغدغه‌های محوری در فلسفه محسوب می‌‌شود. در عصر مدرن نیز این دغدغه با تاکید بیشتری مورد توجه قرار‌گرفته‌است. از جمله فیلسوفان مهم در عصر مدرن کانت است که با اراِئه نظام معرفتی خود در کنار عقل‌‌گرایی و تجربه‌گرایی رایج در عصر جدید تلاش نمود تا امکان تحصیل معرفت را نشان بدهد. هدف مقاله ...  بیشتر