غرب شناسی بنیادی
1. انسان‌شناسی پدیدارشناسانه ماکس شلر

رضا نصیری حامد

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.34145.1679

چکیده
  انسان‌شناسی فلسفی با تأمل در ماهیت انسان یکی از حوزه‌های‌ خاص مورد توجه «ماکس شلر» است. رویکرد پدیدارشناسانه وی متأثر از ایده‌آلیسم، فلسفه زندگی و مسیحیت، درصدد ارائه تصویری جامع از انسان است. بدین منظور شلر وجوه واقعی و تجربی انسان را در کنار ارزش‌‌های معنوی و روحانی وی و با اذعان به استقلال آنها از یکدیگر و در عین حال تعامل ...  بیشتر

2. بررسی مولفه‌ها و تحلیل دلایل نگره‌های خوش‌بینانه نیچه به اسلام

احمد کریمی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-44

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.33285.1670

چکیده
  اندیشه اخلاقی نیچه که در اراده معطوف به قدرت و رسیدن به ابرمرد متمرکز است هر نوع نظام مبتنی بر ذلت و تحقیر انسان را بی ارزش می‌شمرد و مسیحیت را به دلیل ترویج اخلاق بردگی، اخلاق ضعیفان می‌داند که با تاکید بر گناه نخستین و آلودگی ذاتی انسان، روح اراده و قدرت و عزت نفس را در آدمیان می‌میراند. این پژوهش، تلاش کرده تا آموزه‌های اسلامی مورد ...  بیشتر

3. تحلیل خودفهمی در دیدگاه هستی‌شناسانه‌ی هیدگر و رویکرد معنا‌شناسانه‌ی ریکور

سیده اکرم برکاتی؛ یوسف شاقول؛ محمدجواد صافیان

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.29846.1631

چکیده
  فهم خویشتن در حوزه‌های مختلف تفکر همواره بسیار مهم و از جهات گوناگون مورد بحث بوده است. برخی از اندیشمندان، فهم ما از خود را شهودی و یا بی‌واسطه می‌دانند و برخی نحوه‌ی فهم ما از خود را امری تأملی و تفسیری تلقی می‌کنند. در تاریخ تفکر فلسفه‌ی غرب، به‌‌ویژه در حوزه‌ی هرمنوتیک و پدیدارشناسی، می‌توان هیدگر و ریکور را به‌ تعبیری نماینده‌ی ...  بیشتر

4. نشانه‌شناسی اجتماعی ساختار دیداری اسکناس‌های دلار

صدرالدین طاهری؛ نفیسه یاقوتی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 67-90

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.35113.1693

چکیده
  اسکناس‌ها متن‌هایی اجتماعی و معناساز با قدرت تأثیرگذاری دیداری هستند که دولت‌ها به دلیل مبادلات زیاد، اغلب از آنها در راستای دست‌یابی به هژمونی فرهنگی و سیاسی بهره برده‌اند. رمزگشایی از نشانه‌های دلار می‌تواند آشکارگر بخشی از سیاست‌های فرهنگی ایالات‌متحده باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی این نکته است که تحولات اجتماعی چه تأثیری ...  بیشتر

5. پدیدارشناسی بیلدونگ

فلورا عسکری زاده؛ خسرو باقری؛ افضل السادات حسینی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 91-116

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.35768.1699

چکیده
  در این پژوهش با نگاهی پدیدارشناسانه، کوشش می‌شود تا به ذات تربیت- بیلدونگ و ظهورهای بیلدونگ در تاریخ تربیت تفکر شود. طبق گام نخست پدیدارشناسی، از مفهوم بدیهی و رایج از بیلدنگ روی گردانده، سپس با واشکافی، از پدیدارهای تاریخی و چیستی بیلدونگ پرسش می‌شود تا در نهایت به امر مشترک و عمومی یا ذات بیلدونگ از منظر هایدگر نگریسته شود. بدین ...  بیشتر

6. بسترهای فرهنگی و اجتماعی تکوین و تحول علم تربیتی مدرن

علی لطیفی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.35230.1694

چکیده
  شناخت چگونگی قوام‌یافتن تدریجی علم تربیتی مدرن در طول تاریخ فرهنگی و اجتماعی جهان مدرن، نقش مهمی در فهم بنیادین ماهیت این علم، ذهنیت‌ها، مضامین و کلان‌ایده‌های حاکم بر آن و میراثی که اکنون از آن به جا مانده،‌ دارد. پژوهش حاضر به هدف بررسی این چگونگی، در پژوهشی تاریخی-تحلیلی و با بهره‌گیری از برخی منابع تاریخی دست اول و دست دوم درباره‌ی ...  بیشتر

7. ویژگی‌های گفتمان‌های رویکرد به غرب در سیاست خارجی ایران نمونه‌پژوهی : دوره‌های محمد مصدق (1332 – 13330) و پهلوی دوم (1357 – 1342)

محمد جواد رنجکش؛ سعیده سادات گرامیان

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-167

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.34898.1690

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو شناسایی ابعاد مختلف سیاست خارجی ایران با روش تحلیل گفتمان است. برای این منظور دو دوره زمانی برجسته در تاریخ معاصر ایران، مورد توجه واقع شده است. سیاست خارجی محمد مصدق از سال 1320 تا 1332 و سیاست خارجی محمدرضا پهلوی از سال 1342 تا 1357. سوال اصلی این پژوهش بر این پایه است که،گفتمان‌های محمد مصدق (1332 – 1330) و پهلوی دوم (1357-1342) ...  بیشتر

8. میان رشتگی در غرب‌شناسی؛ ماهیت و گونه ها

قاسم درزی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36745.1726

چکیده
  غرب شناسی دانشی است که به شناخت داشته­های مغرب زمین می­پردازد. در این دانش، «غرب» به مثابه «دیگری» سوژه شناسایی قرار می­گیرد تا پس از این شناخت بتوان بهتر از گذشته تعاملات و ارتباطات را تنظیم نمود. شناختِ دیگری، با توجه به ذووجوه بودنِ انسان و هستی، نیازمند اتخاذ رویکردی میان­رشته­ای/فرارشته­ای است. بدون «تلفیق» ...  بیشتر

9. غرض ماورای سیاسی مکتوبات سقراطی کسنوفون

شروین مقیمی

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.35696.1698

چکیده
  مکتوبات سقراطی کسنوفون حاوی آن وجهی از فلسفه‌ی سیاسی سقراطی است که به فراسوی شیوه‌ی زندگی سیاسی اشاره کرده و تربیت سیاسی را در معنای سلبی آن مدّ نظر قرار می‌دهد. کسنوفون از این منظر، به تبعِ استادش سقراط، می‌کوشد تا با موضوع قراردادن بحث در باب طبیعت انسان به جای بحث در باب طبیعت به معنای کلی کلمه، بر این بینش سقراطی مهر تایید بزند ...  بیشتر